Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van
orthopedische schoenen.
De basiszorgverzekering vergoedt orthopedische schoenen indien
deze voorgeschreven zijn door een specialist.
Schrijver Orthopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Wij dienen uw declaratie direct in bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Het eigen risico betekent dat u een bedrag moet betalen als u zorgkosten maakt.
De overheid heeft het verplicht eigen risico in 2019 vastgesteld op €385,-.
Het eigen risico wordt in rekening gebracht door uw eigen zorgverzekeraar.
Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor orthopedische schoenen dient u een wettelijk eigen bijdrage
te betalen.
Een eigen bijdrage is een wettelijk bedrag wat u moet betalen voor
hulpmiddelen, zoals orthopedische schoenen.
Het bedrag verandert jaarlijks en wordt bepaald door de overheid.
Als uw schoenen worden afgeleverd, ontvangt u van ons een
factuur met uw eigen bijdrage.
Sommige zorgverzekeraars verrekenen dit rechtstreeks met cliënten.
De eigen bijdrage bedraagt in 2019 € 131,-.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit € 66,50.
In sommige gevallen kunt u via uw aanvullende verzekering een deel of
soms geheel uw eigen bijdrage vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van
uw polisvoorwaarden.
De eigen bijdrage staat los van het wettelijk eigen risico.

Gebruiksduur

Het verschilt per verzekering hoe vaak u uw orthopedische schoenen mag vervangen.
Over het algemeen mag dit na 15 tot 18 maanden.
Na uw eerste paar orthopedische schoenen, heeft u recht op een reservepaar.
Dit is gemiddeld na 3 maanden.
Voor meer informatie kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar of nalezen in uw polisvoorwaarden.