Aanvraagprocedure orthopedische schoenen

 1. De behandelend specialist schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
  Dit kan een orthopedisch chirurg, een revalidatiearts of een reumatoloog zijn.
 2. U maakt een afspraak met Schrijver Orthopedie B.V. (wachttijd 3-5 werkdagen)
 3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt
  er een voetafdruk gemaakt.
 4. Tevens worden uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen.
  Ook levert u de verwijsbrief van de behandelend arts bij ons in.
 5. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij uw zorgverzekeraar een
  machtiging aan om de schoenen te mogen leveren.
  Deze machtiging is nodig om u voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
 6. Zodra de machtiging binnen is, dit duurt gemiddeld twee weken, worden uw leesten
  en passchoenen gemaakt.
  U wordt uitgenodigd om te komen passen.
 7. Tijdens het passen worden zo nodig correcties uitgevoerd en wordt samen met u het
  model en de kleur van de schoenen uitgezocht.
 8. Na de pasfase gaan uw schoenen in productie.
 9. Als de schoenen klaar zijn, wordt er weer een afspraak met u gemaakt, voor het
  afleveren van uw schoenen.
 10. De levertijd vanaf het moment van aanmeten duurt 7-8 weken.