Schrijver Orthopedische Schoentechniek B.V. streeft naar hoge kwaliteit en functionaliteit van de producten die wij leveren en
doen ons best om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de wensen van onze cliënten.

Als er functionele of andere problemen zijn rondom onze geleverde diensten kunt u contact met ons opnemen zodat
wij  hier mogelijk een oplossing voor kunnen bieden.

Blijkt dat er geen oplossing kan worden geboden en er een formele klacht is ontstaan, neemt u dan nogmaals contact met ons op.
(Het betreft hier voor de afdeling Orthopedie)
U ontvangt dan binnen 5 werkdagen van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van de door ons ontvangen klacht.
Daarna zullen wij u binnen 14 dagen schriftelijk een voorstel doen tot de afhandeling van uw klacht.

Mocht het voorkomen, dat wij alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat u toch nog niet tevreden bent,
dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie.
U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij ons of op de website www.nvos-orthobanda.nl.
Stuur dit ingevulde formulier, samen met eventuele kopieën van contact met de behandelend arts en Schrijver Orthopedische Schoentechniek B.V. op naar:
klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen, Postbus 22142, 1302 CC Almere, Telefoonnummer 035-5880495, email: klachten@nvos-orthobanda.nl.
U dient ook ons een kopie te sturen.

Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van deze klachtencommissie, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van de SEMH door
deze als geschil aan te melden bij het Secretariaat van de Stichting.
Hiervoor kunt u een schriftelijke brief sturen naar: Secretariaat SEMH (Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen):
Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn.