Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat  uw zorgverzekeraar een machtiging verleent.
Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt:

 

 1. Voor de eerste aanvraag is een verwijsbrief nodig van de behandelend specialist vereist.
 2. Na uw eerste paar schoenen (1e voorziening) mag u na 3 maanden een reservepaar  (extra paar) aanvragen.
 3. 18 maanden na het eerste paar mag u een verzoek indienen voor een nieuw paar schoenen (herhalingspaar).
 4. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15-18 maanden.
 5. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reservepaar (extra paar) aanschaffen.
  (met uitzondering van de CZ groep)
 6. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen.
  Bij extreem snelle groei kan deze periode korter uitvallen.
  Kinderen krijgen geen reserveparen.