Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van
OVAC schoenen.
De basiszorgverzekering vergoedt OVAC schoenen indien
deze voorgeschreven zijn door een specialist.
Schrijver Orthopedie heeft contract met alle zorgverzekeraars.
Wij verzorgen de aanvraag en dienen uw declaratie direct in bij
uw zorgverzekeraar.
De kosten van uw confectieschoenen dient u uiteraard zelf te betalen.

Eigen risico

Het eigen risico betekent dat u een bedrag moet betalen als u zorgkosten maakt.
De overheid heef het verplicht eigen risico in 2019 vastgesteld op € 385,-.
Het eigen risico wordt in rekening gebracht door uw eigen zorgverzekeraar.
Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, hoeft u voor OVAC schoenen
geen eigen bijdrage te betalen.
Voor meer informatie kunt u dit navragen wij uw zorgverzekeraar.

Gebruiksduur

Het verschilt per zorgverzekeraar hoe vaak u uw OVAC schoenen mag
vervangen.
Over het algemeen mag dit na 15 maanden.
Na uw eerste paar OVAC schoenen heeft u recht op een reservepaar.
Dit is gemiddeld na 3 maanden.
Voor meer informatie kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar.