Garantievoorwaarden

 

Schrijver Orthopedie hanteert een garantietermijn van 6 maanden.
Een product van Schrijver Orthopedie voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid.
Mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen,
dan wordt deze door Schrijver Orthopedie kosteloos hersteld.
Hierbij kan sprake zijn van reparatie of uw geld terug.
De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten.
Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

De garantievoorwaarden:

 • Bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
 • Indien een klacht gegrond is, beslist Schrijver Orthopedie of het artikel (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd.
 • Een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn.
  Bijvoorbeeld vochtige/vieze schoenen worden niet in behandeling genomen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

 • Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 • Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
 • Normale gebruiksslijtage, waaronder bij schoenen slijtage van de zolen,
  hakken en binnenzijde van de schoen en kale neuzen;
 • Het afgeven van schoenen en kleding;
 • Pillen van kleding en/of schoenen;
 • Schade aan/defecte ritsen;
 • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
 • Schade die is aangebracht door natuur, mens of dier;

Wanneer u een klacht over een artikel heeft, vernemen wij graag van u via webwinkel@schrijverorthopedie.nl.
Indien mogelijk stuurt u een foto van de klacht mee.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord met verdere instructies over hoe te handelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de retourprocedure en de algemene voorwaarden.

Schrijver Orthopedische Schoentechniek B.V.   Oregondreef 7,  3565 BE Utrecht
www.schrijverorthopedie.nl     webwinkel@schrijverorthopedie.nl
IBAN: NL40RABO 0394655184BIC:     RABONL2U o.v.v. factuurnummer
KvK:   30086372
BTW: NL008959298B01