Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van
semi-orthopedische schoenen.
De basiszorgverzekering vergoedt semi-orthopedische schoenen
indien deze voorgeschreven zijn door een specialist.
Schrijver Orthopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Wij dien uw declaratie direct in bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Het eigen risico betekent dat u een bedrag moet
betalen als u zorgkosten maakt.
De overheid heeft het verplicht eigen risico in 2019
vastgesteld op € 385,-.
Het eigen risico wordt in rekening gebracht door uw
eigen zorgverzekeraar.
Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor semi-orthopedische schoenen dient u een wettelijk eigen
bijdrage te betalen.
Een eigen bijdrage is een wettelijk bedrag wat u moet betalen voor
hulpmiddelen, zoals semi-orthopedische schoenen.
Het bedrag verandert jaarlijks en wordt bepaalt voor de overheid.
Als u uw schoenen komt passen en afhalen ontvangt u van ons
een factuur met uw eigen bijdrage.
Sommige zorgverzekeraars verrekenen dit rechtstreeks met cliënten.
De eigen bijdrage bedraagt in 2019 € 131,-.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit €66,50.
Mocht u aanvullend verzekerd zijn, dan bestaat de mogelijkheid om uw
eigen bijdrage gedeeltelijk terug te vorderen bij uw zorgverzekeraar.
De eigen bijdrage staat los van het wettelijk eigen risico.

Gebruiksduur

Het verschilt per zorgverzekeraar hoe vaak u uw
semi-orthopedische schoenen mag vervangen.
Over het algemeen mag dit na 15-18 maanden.
Na uw eerste paar semi-orthopedische schoenen,
heeft u recht op een reservepaar.
Dit is gemiddeld na 3 maanden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
uw zorgverzekeraar of nalezen in uw polisvoorwaarden.