Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw zorgverzekeraar een machtiging verleent.
Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor aanpassingen aan confectie als volgt:

 1. Voor de eerste aanvraag is echter een verwijsbrief van de behandelend specialist vereist.
  Voor iedere aanvraag daarna is een verwijsbrief van de huisarts voldoende.
 2. Na aanpassen van uw eerste paar schoenen mag u na 3 maanden een reserve paar laten aanpassen.
 3. 15 maanden na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen laten aanpassen.
 4. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 maanden
 5. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reserve paar laten aanpassen.
 6. Als u binnen de door de verzekering gestelde termijnen een aanpassing aan uw schoenen wilt hebben,
  zult u doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking komen.
  Wilt u dan toch de aanpassing, dan moet u het bedrag zelf bekostigen.