Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw
zorgverzekeraar een machtiging verleent.
Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt,
mits de regels voor verstrekking in acht worden genomen.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor semi-orthopedische schoenen als volgt:

  1. Voor de eerste aanvraag is een verwijsbrief van de behandelend specialist vereist.
  2. Na uw eerste paar schoenen (1e voorziening) mag u na 3 maanden een reservepaar (extra paar) aanvragen.
  3. 15-18 maanden na het eerste paar mag u een verzoek indienen voor een nieuw paar (herhalingspaar) schoenen.
  4. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15-18 maanden.
  5. Iedere 36 maanden mag u , naast de herhalingsparen, een reservepaar (extra paar) aanschaffen.
  6. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen.
    Bij extreem snelle groei kan deze periode korter uitvallen.
    Kinderen krijgen geen reserveparen.